New items
Jak założyć działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich
Podstawy prawa
Psychologia poznawcza
Wstęp do metod i technik badań społecznych
Prawo medyczne dla pielęgniarek
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.
News
Zasady funkcjonowania Biblioteki PWSZ w Chełmie od 1 października 2020 r.

Mając na uwadze bezpieczeństwo czytelników oraz stosując się do zaleceń obowiązujących podczas epidemii Covid 19, informujemy:
1. Na terenie Biblioteki PWSZ w Chełmie czytelnicy mają obowiązek używania maseczki.
2. Przy wejściu ( w szatni) należy zdezynfekować dłonie.
3. Użytkowników wypożyczalni i czytelni obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości wynosząca 2 m, w tym:
4. W wypożyczalni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.
5. W czytelni może przebywać maksymalnie 8 osób oraz dodatkowo 5 osób przy stanowiskach komputerowych.
6. Przed wypożyczeniem książki należy wyszukać ją w katalogu komputerowym, a następnie dokonać wypożyczenia osobiście według dotychczas obowiązujących zasad.
7. W czytelni zostaje zawieszony wolny dostęp do zbiorów. Bibliotekarze pomagają czytelnikom w wyszukaniu potrzebnej literatury
i czasopism oraz wpisują ich do rejestru odwiedzin.
8. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej okres kwarantanny dla książek wynosi 3 dni, w związku z czym niektóre pozycje mogą być niedostępne.
9. Obowiązek prolongowania terminu zwrotu książek przez studenta, w czasie pandemii, przejmuje na siebie biblioteka.
10. Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2020/2021 będzie się odbywało w formie e-lerningowej. Jest ono obligatoryjne dla studentów rozpoczynających naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Chełmie. Jego zadaniem jest przygotowanie użytkowników do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego PWSZ w Chełmie oraz kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej podczas toku studiów. Szkolenie w formie prezentacji jest dostępne na stronie WWW. biblioteki.
11. Pracownicy biblioteki mają obowiązek przestrzegania zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni używanych przez czytelników oraz systematycznego wietrzenia pomieszczeń wypożyczalni i czytelni.
12. Biblioteka jest otwarta dla czytelników codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 oraz w soboty od godz. 8.00 do 15.00.

Wystawa malarstwa Iwonny Drozd

plakat2 — kopia.jpg

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza na wystawę malarstwa Iwonny Drozd. Obrazy z cyklu „Emocje..” można oglądać w siedzibie biblioteki, przy ulicy Pocztowej 54, od 18 sierpnia 2020 r. do 30 października 2020 r. w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

Iwonna Drozd maluje od 1999 roku, kiedy została jednym z założycieli najpierw grupy plastycznej a potem Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chełmie. Należy do Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej O/Chełmski. Od początku związana jest z Domem Pracy Twórczej w Uhrze pod Chełmem prowadzonym przez Teresę i Oganesa Kazarianów. Pracuje głównie w technice olejnej (blisko 300 skatalogowanych prac) ale też akrylowej, akwarelowej i pastelowej. Jej prace są odzwierciedleniem fascynacji cudami natury, które odkrywa podróżując po świecie, emocji jakie wywołują one same i ludzie których spotyka.
Tak mówi o swojej twórczości: „czy zdarzyło Ci się choć raz w życiu zastanowić nad tym, czym są emocje? Można je zdefiniować jako „klej życia”. Są niewidzialną, ale intensywną materią, która pozwala nam rozumieć innych i być częścią rzeczywistości. Dzięki emocjom możemy śmiać się z innymi ludźmi, podziwiać ich, dać się zaskakiwać cudami życia i smucić w obliczu przykrych wydarzeń.
Cykl obrazów „Emocje…” to próba zwizualizowania moich emocji”.
Teresa Chomik-Kazarian, wspaniała malarka i pedagog napisała we wstępie do katalogu wystawy „Cała jej droga twórcza zmierza do zapisu w malarskiej formie wielkich tajemnic, nieodkrytych prawd i dążenia do transcendentalnej prawdy. Sztuka jest właściwą drogą do kontemplowania, odkrywania, prowadzenia dialogu albo inicjowania dyskusji o nas samych i rzeczywistości która nas otacza.”